Matthew Bender - LexisNexis

Matthew Bender מתיו בנדר הינו מוציא לאורוותיק וידוע של עשרות ספרים אלקטרונים מבית LexisNexis  - ספקית מובילה של מידע משפטי אנליטי. הספרים מכילים מחקרים וניתוחים משפטיים הנעשים ע"י מומחים בעלי שם עולמי בתחום המשפט בכ- 50 נושאים שונים, כגון: פטנטים, פשיטת רגל, הגבלים עסקיים, זכויות יוצרים, מיסים, חוזים ועוד.
 

ממשק ה-Lexis לקסיס מספק ללקוח מידע משפטי המכסה חקיקה, פסיקה, מאות כתבי עת משפטיים, חדשות בנושאים משפטיים מהעיתונות העולמית, אפשרות לבצע מחקר משווה בתחומי משפט רבים.

במאגרי מידע של  LexisNexisמשתמשים מעל 3.6 מליון לקוחות ממדינות שונות בעולם. בארץ משתמשים במערכת ארגונים רבים: יחידות מודיעין תחרותי ושיווקי, בתי משפט, משרדי ממשלה, משרדי עורכי דין, אקדמיה ועוד.

המחקרים והניתוחים המשפטיים של מתיו בנדר  Matthew Benderכוללים בתוכם קישורים לפסיקה, לחקיקה ולמאמרים אחרים הרלוונטיים לנושא הנחקר. הספרים מתעדכנים לעיתים קרובות ומהווים כלי מצוין לחקר, העמקה, ולימוד של נושאי משפט שונים.

הגרסה האלקטרונית של הספרים מאפשרת שימוש מכל מקום ובכל זמן ומאפשרת לערוך חיפוש בכל פרקי הספר וגם דפדוף בפרקים השונים של הספר על פי תוכן העניינים וקישורים מהטקסט של הספר לפסקי דין, חוקים ומאמרים רלוונטיים.  

ספרי Matthew Bender מכילים מידע סמכותי אשר נכתב על ידי מיטב המומחים בקהילה המשפטית העולמית ונפוצים מאד במשרדי עורכי דין רבים בארץ העובדים עם חו"ל.
 

 בין הספרים הנפוצים ביותר (אשר הגישה אליהם היא דרך פורטל Lexis.com):

Computer Law, Corbin on Contracts, Gilson on Trademarks, Milgrim on Licensing, Powell on Real Property®, Taxation of Intellectual Property and Technology    ,Chisum on Patents, Warren's Forms of Agreements Nimmer on Copyright®ועוד.


למידע נוסף:

http://www.lexisnexis.com/matthew-bender/

 

 


972-3-5409111