Butterworth LexisNexis

Butterworth  הינו מו"ל משפטי אנגלי מוביל, שייך לLexisNexis- וקיים בתור ממשק ייעודי נפרד.

החוק האנגלי מהווה תשתית לחוק הישראלי (מתקופת המנדט) וממשק ה -  Butterworths הינו כלי חיוני לעורכי דין, משפטנים וכו.

ממשק ה -  Butterworths הינו מקור קריא ומובן, המתאר כל חוק ונותן קישור למקרים המשפטיים ולחקיקה הנובעת מהחוק הספציפי.

אנציקלופדיית  Halsbury's Laws of England (חלק ממשק  Butterworths ) מכסה בשלמות את החוק האנגלי והאירופאי משנת 1907 וחיונית לעורכי דין ולמשפטנים.

הערכים של Halsbury's Laws of England- נכתבים על ידי מומחים בכל תחומי החוק האנגלי. סיכום החוק נכתב על סמך תגיות מתוחכמת המפנות למקורות הרלוונטיים ועוזר לספק תשובות בקלות ובאמינות ללקוחות בכל תחומי החוק.

היתרונות למשתמש:

-          הורדת את רמת החשיפה לסיכונים, על ידי גישה למקור מידע האמין ביותר של החוק.

-          שיפור היעילות וחוסך בעלויות על ידי כיסוי שלל שאלות שעלולות לצוץ בבית משפט או במהלך העבודה.

-          ידידותי לשימוש בזכות סידור אלפביתי על פי נושאים עם היררכיה לוגית.

הפורמט האלקטרוני של האנציקלופדיה מאפשר עבודה מכל מקום, לינקים מכל מאמר לחומרים משפטיים נוספים וכן חיפוש חופשי לפי מילות חיפוש או דפדוף.

המידע האנגלי (פסקי דין, חוקים, כתבי עת משפטיים) קיים גם בממשק ה-Lexis. הערך המוסף של Butterworth LexisNexis הוא במתן גישה למקורות נוספים על פי דרישה וכן גישה לאנציקלופדיית Halsbury's Laws of England

 

Butterworth's Online Halsbury's מאפשר גישה לכלל מאגרי הפרשנויות הנ"ל:

-       Halsbury's Laws of England

-       Halsbury's is it in Force?

-       Halsbury's Statutes Citator

-       Halsbury's SI Citator


למידע נוסף:  http://www.lexislegalintelligence.co.uk/intelligence/lexislibrary

 


972-3-5409111