STN - Scientific & Technical Information Network The Choice of Patent Experts

STN  הוא ספק מידע מדעי בינלאומי, המכסה מידע מדעי טכנולוגי מכתבי עת, פטנטים, מבנים כימיים (Structures), רצפים (Sequences), נתונים כימיים, ביולוגיים, פיסיקליים והנדסיים.

כיסוי ייחודי

  • גישה למאות מאגרי מידע בינלאומיים תחת פלטפורמה אחת!
  • כיסוי מאות מאגרי מידע בינלאומיים מובילים בכל תחומי המדע והטכנולוגיה: פרמצבטיקה, כימיה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסה, מזון, רפואה, אנרגיה, חקלאות, מים וכל היבט המשלב תחומים  מדעיים מכל סוגי המסמכים הקיימים.
  • מענה מקיף ומדויק בתחום חיפושי הפטנטים. מחלקות פטנטים בחברות, עורכי פטנטים, עורכי דין, האקדמיה וכן משרדי הפטנטים בישראל ובעולם כולו.

דיוק החיפוש

  • עבודה מתוחכמת ומדויקת מאד
  • חיפוש במספר מאגרי מידע בו זמנית, לקבלת תוצאות מקיפות ואמינות בממשק אחיד.
  • ערך מוסף גבוה, הניתן למאגר על ידי עורכי החומר, אנשי המקצוע בכל תחום, הקוראים את חומר הגלם ומוסיפים לו מילות מפתח ולעיתים ממש משפטי מפתח כדי לשפר את יכולת כריית המידע על ידי המשתמש.

חיפוש מבני - יכולת ייחודית

באמצעות ה -STN , יכול המחפש להשתמש במבנים כימיים לחיפוש (Structure Search), ברצפים של חומצות אמיניות ונוקליאוטידים באמצעות תוכנת ה -Blast  המוטמעת במערכת ועוד כלים ייעודיים המכסים את כל תחומי המדע והטכנולוגיה.

ה-STN  מופעל במשותף על ידי ה- CAS - Chemical Abstracts ServiceFIZ Karlsruhe- מרכז המידע המדעי- טכנולוגי של גרמניה, וכן הארגון הממשלתי היפני למידע - JAICI.

למידע נוסף:   

 

מאגרי מידע מובילים לפי תחומים

 :מאגרי מידע מובילים בפרמצבטיקה

CAPlus – Chemical Abstracts - מידע כימי

Embase – Excerpta Medica - מידע פרמצבטי

Biosis – Biological Abstracts - מידע ביולוגי

IPA – International Pharmaceutical Abstracts- מידע פרמצבטי

 

מאגרי מידע מובילים בפטנטים:

CAPlus – Chemical Abstracts - פטנטים בכימיה, ביולוגיה וכל תחומי מדעי החיים

WPINDEX- Derwent World Patent Index - מאגר הפטנטים הכולל של חברת תומפסון

Full Text Patent Files - מכל העולם

LitAllert - ליטיגציה בפטנטים פרמצבטיים

Inpadoc - מידע על משפחות פטנטים ו- Legal Status

 

 :מאגרי מידע מובילים במזון

FROSTI, FOMAD- מאגר המזון המוביל של חברת Leaderhead

FASTA - מאגר המזון

CAPlus – Chemical Abstracts - אשר משמש כמקור מידע עיקרי בתחום זה

 

מאגרי מידע מובילים בהנדסה ואלקטרוניקה:

COMPENDEX – הנדסה בכל התחומים

INSPEC – פיסיקה, אלקטרוניקה, מחשבים, מתימטיקה

WPINDEX- Derwent World Patent Index - מאגר הפטנטים הבינלאומי, מעובד על ידי מומחים בתחומי המדע והטכנולוגיה

ELCON – אלקטרוניקה וטלקום

 

וכן מאגרים במדעי הסביבה ואנרגיה חלופית, בתחומי המים, החומרים ועוד

 

למידע נוסף : STN


FIZ