Nexis

Nexis

המידע העסקי מכסה מעל 29,000 עיתונים, בלוגים וכתבי עת מרחבי העולם. מידע כלכלי ופיננסי על חברות ציבוריות ופרטיות (מידע על כ-200 מיליון חברות) מכ-1,100 ספקי מידע בינלאומיים, מידע על מדינות, מידע על ענפי תעשייה שונים ומידע על אנשים מכ-500 מקורות מידע, 16 שפות.כל החומרים ממופתחים ובעזרת המפתוח המקצועי ניתן לבצע אנליזה עדכנית.

החומר מתעדכן על בסיס יומי ובכל יום נוספים אלפי פריטים חדשים.

ניתן לבנות התראות אישיות (Alerts) על אנשים,חברות ,מוצרים ,ענפים ומתחרים.

Nexis תורמת ליתרון תחרותי על ידי שיפור איכות ההצגה העסקית בעזרת נגישות מיידית למידע מקיף ונהיר.

למידע נוסף : Nexis