PatentPak

The   Interactive Patent Viewer is here!


 

     ממשק אינטראקטיבי:

  • מאפשר דיפדוף בין מולקולות בפטנטים משנת 2008 ואילך מתוך ה- SciFinder או מסט התוצאות ב- STN
  • איתור מיקום המולקולה בפטנט בהקלקה בודדת
  • ייצוא ושמירה של PDF דיגיטלי (Searchable), הכולל טבלה ובה המולקולות המוזכרות בפטנט ומיקומן במסמך

      כיסוי - פטנטים מ-31 רשויות פטנטים מרכזיות בשפות שונות.

      לפטנטים שפורסמו לפני שנת 2008 - גישה ישירה לPDF - דיגיטלי (Searchable) של הפטנט.

 

 

אומץ ע"י מנויים רבים- בדוק, האם יש לך כבר גישה?

למידע נוסף : PatentPak

 

 


פטנט כמקור מידע

פטנטים מהווים חלק ניכר מסקר ספרות. מעל 90% מהחומרים כלל לא מצוינים במאמרים, אלא רק בפטנטים.

רבים, במיוחד באקדמיה, מסננים את התוצאות ומשתדלים להתמקד בכתבי העת. לעיתים, משום שאינם יודעים כיצד להפיק תועלת מהמידע הייחודי המפורסם בפטנטים. פטנטים בתחום המדע עשויים להיות ארוכים במיוחד, מוזכרות בהם מאות מולקולות, ויש לקרוא ב claims ובכל עמודי התיאור, כדי להגיע למולקולה הנדרשת. התהליך אף ארוך במיוחד, כשלא מדובר בתרופה או חומר בעל שם ידוע.

השימוש בפטנטים, כחלק מסקר ספרות, מאפשר שילוב המידע, ממש כמו מתוך מאמר מכתב עת.

ה     מאפשר חיסכון עצום בזמן העיון בפטנט.