FIZ Autodoc: נוח - מותאם אישית - אמין - תואם את חוק זכויות יוצרים

שירות מבית FIZ Karlsruhe לקבלת מסמכים.


הפתרון המקיף לקבלת מאמרים, מסמכי פטנטים, דו"חות, ועדות ופרסומים שונים. 


FIZ Autodoc משתף פעולה עם אגריגטורים, מוצאי לאור שונים וספריות מדעיות בן לאומיות. 


הדבר מבטיח שהמסמך המבוקש יתקבל במהירות, ביעילות ובפורמט המבוקש. 

 


 


972-3-5409111