Company Dossier

 

מידע מעמיק על יותר מ -80 מיליון חברות, 1,000 תעשיות בארה"ב ו -80 מיליון מנהלים עסקיים. בחיפוש אחד ניתן לקבל דו"ח מקיף על לקוחות קיימים ופוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים ומתחרים.

יצירת  דוחות באופן אוטומטי על חברה ממגוון רחב של מקורות מידע חדשותיים, עסקיים ומשפטיים.

בדו”ח חברה ניתן לקבל תיאור מקוצר של החברה, חברות אם וחברות בנות, דוחות פיננסיים, דוחות מעשרות אנליסטיים, חברות מתחרות, מידע על חברי ההנהלה, משפטים בהם החברה מעורבת, מידע אודות קניין רוחני, פטנטים וסימני מסחר הקשורים לחברה. קבלת תמונה מלאה על החברה, מאפשרת להבין לעומק את הקשרים בין החברות לאנשים, מאפשרת להכיר לקוחות קיימים ופוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים ומתחרים.
ה- Dossier משולב במאגרי Nexis וב- Lexis Diligence

 

למידע נוסף :Company Dossier