Batch Name Check

 

ביצוע סריקה אוטומטית ומאובטחת בזמן אמת באלפי רשימות שמות פנים ארגוניות מול רשימות אזהרה, סנקציות ורשימות שחורות מכל העולם.

מדובר בתהליך אוטומטי הרץ על אלפי שמות מידי יום ובודק  שמות ומתריע על לקוחות, ספקים, שותפים קיימים וחדשים במידה והם מופיעים ברשימות השחורות, ברשימות ה-  PEP וברשימות האזהרה השונות.

כלי זה מקטין סיכון לקשירת קשר עקיף לטרור ולהלבנת הון ומפחית עלויות של כח אדם וזמן.

למערכת זו מספר ממשקים המותאמים לדרישות הלקוח.

ניתן לרכוש את הרשומות כחומר גלם למערכות/פלטפורמות שפותחו ע"י צד שלישי לפתרונות יחודיים


 למידע נוסף: BatchNameCheck