מנוי למאגרי מידע | פטנטים

עורכים חיפוש פטנטים? התחברות לספק המידע   – STN – Scientific  & Technical InformationNetwork   מאפשרת שליפת מידע בשיטה אחידה ביותר מ – 200 מאגרי מידע. מהם מאגרי פטנטים,Life Sciences , מאגרי מידע שיווקיים, ומאגרי מידע בתחום ההנדסה ופיתוח תרופות. 

ארד – אופיר מתמחה בחיפושי פטנטים ועוסקת בכך גם כשרות חיצוני (Outsourcing) וגם כגוף התמיכה במשתמשי המערכות השונות, בארד אופיר, שילוב של רקע מדעי (כימיה, ביוכימיה ועוד) ומומחיות במידענות ובפטנטים. 

אנו מקיימים מדי שנה פורום פטנטים המיועד לאנשי מקצוע – מחלקות פטנטים בארגונים, מידענים, עורכי פטנטים ואנשי משרד הפטנטים הישראלי.


חיפוש פטנטים ב- STN    

 

STN מרכזת את כל מאגרי הפטנטים החשובים בעולם לצורך חיפוש פטנטים .המאגרים הבינלאומייםWPINDEX של Derwent , ה Chemical Abstracts אשר מתמחה בפטנטים במדעי החיים, Inpadocבגרסה מתוקנת ומושבחת על ידי המערכת ב STN וכן המאגרים של המדינות העיקריות בטקסט מלא – כולל המאגר הסיני CNPgt בתרגום מכונה עם תקצירים בתרגום אנושי, המאגר הרוסי וכמובן כל מאגרי מדינות המערב.

תהליך חיפוש פטנט מנותב לסוגים שונים של מאגרי מידע. אם הכוונה היא לערוך חיפוש פטנטים שמטרתו Freedom to Operate הרי שהתוצאות הנדרשות הן הטענות (claims) המזכירות את הנושא. אין צורך במאמרים, כתבי עת או סיכומי ועידות מקצועיות (proceedings). אולם, כאשר מתבצע חיפוש פטנטים  Prior Art , הרי שאין די במאגרי פטנטים בלבד. בחיפוש פטנטים מסוג זה  יש צורך לחפש את הנושא גם בכתבי עת ובעצם בכל סוגי המידע הקיימים ברשת.


באמצעות ה STN ניתן לערוך חיפש פטנטים משולב – בפטנטים ובכתבי עת. תהליך החיפוש מתוחכם ומדויק מאד, ומאפשר באמת למצוא את הפטנטים הרלוונטיים ולא רק את אלה המופיעים ראשונים ברשימה אינסופית של רשומות.