שירותי מידענות | חיפוש פטנטים

עורכים חיפוש פטנטים?

התחברות לספק המידע – STN – Scientific  & Technical Information Network מאפשרת שליפת מידע בשיטה אחידה ביותר מ – 200 מאגרי מידע. מהם מאגרי פטנטים, Life Sciences , מאגרי מידע שיווקיים, ומאגרי מידע בתחום ההנדסה ופיתוח תרופות.

ארד – אופיר מתמחה בחיפושי פטנטים ועוסקת בכך גם כשרות חיצוני (Outsourcing) וגם כגוף התמיכה במשתמשי המערכות השונות, בארד אופיר שילוב של רקע מדעי (כימיה, ביוכימיה ועוד) ומומחיות במידענות ובפטנטים.

אנו מקיימים מדי שנה פורום פטנטים המיועד לאנשי מקצוע – מחלקות פטנטים בארגונים, מידענים, עורכי פטנטים ואנשי משרד הפטנטים הישראלי.


חיפוש פטנטים ב- STN 

STN מרכזת את כל מאגרי הפטנטים החשובים בעולם לצורך חיפוש פטנטים .המאגרים הבינלאומיים WPINDEX של Derwent , ה Chemical Abstracts אשר מתמחה בפטנטים במדעי החיים, Inpadoc  בגרסה מתוקנת ומושבחת על ידי המערכת ב STN וכן המאגרים של המדינות העיקריות בטקסט מלא – כולל המאגר הסיני CNfull בתרגום מכונה עם תקצירים בתרגום אנושי, RUSSIAPAT המאגר הרוסי וכמובן כל מאגרי מדינות המערב.

תהליך חיפוש הפטנט תלוי במטרתו.  אם המטרה היא Freedom to Operate, ייערך החיפוש רק ב-claims של הפטנט מכל המדינות הרלוונטיות. אם מטרת החיפוש הוא  Prior Art , יש להקיף גם מאמרים, סיכומי ועדות וכינוסים (proceedings), דיסרטציות ומסמכים טכניים. חיפוש כזה, כמו גם Validating search צריך להתבצע בכל סוגי מאגרי המידע ולא רק בפטנטים. בכך מצטיינת מערכת ה-STN המאפשרת חיפוש משולב בפטנטים ובכל סוגי מקורות המידע.  

תהליך החיפוש מתוחכם ומדויק מאד, ומאפשר באמת למצוא את הפטנטים הרלוונטיים ולא רק את אלה המופיעים ראשונים ברשימה אינסופית של רשומות.