Single Source Media Monitoring solution- ניטור מדיה בכלי אחד Newsdesk


 

 

 

 Newsdesk - חיפוש מעמיק באינטרנט, כולל ברשתות חברתיות, באתרים
                    שנבדקו ועברו סינון.

 Newsdesk - עדכונים מיידים ורציפים - Newsletter, ניתוח המידע וסיוע 
                    בהבנת מגמות עיקריות, פעילות מתחרים, דעת קהל, שינויים
                    פוליטיים ואירועים אחרים בעלי השפעה, בזמן אמת. (גם
                    במכשירים ניידים).

 Newsdesk מיועד למחלקות שיווק, מודיעין תחרותי, מרכזי מידע, משרדי יחסי
                  ציבור במגוון מגזרים: משרדי ממשלה, תעשייה ואקדמיה.


 

 

מגוון מקורות

55,000 אתרי Web

רשתות חברתיות

75  שפות

עיתונות

בלוגים ופורומים

הוספת אתרים לבקשת הלקוח

Web News

100  מדינות

שילוב עם מקורות Nexis: עיתונות עולמית ומידע על חברות

ניתוח מידע

ניתוח תוצאות החיפוש
והצגתן בצורה ויזואלית

Sentiment Analysis

מדידת הערך התקשורתי של הידיעה ( MozRank)

שיתוף מידע

יצירת ניוזלטרים

שיתוף מידע בין משתמשים

שילוב המוצר בפורטל הארגוני

 

 

 

למידע נוסף הקש כאן  


972-3-5409111