top of page
Woman Checking Data on Tablet

מאגרי מידע בינלאומיים

ארד-אופיר נציגה בלעדית של מאגרי המידע המובילים בתחום המידע המדעי, המשפטי והעסקי

מאגרים לפי תחומים :

עיגול טורקיז חתוך1.png

נציגות בלעדית של החברות :

(Chemical Abstracts Service (CAS - משנת 1996.

יצרנית מאגרי מידע מקצועיים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, החומרים והפטנטים.​

CAS final2

LexisNexis - משנת 2006.

ספק המידע הגדול בעולם בתחומי המשפט, המודיעין העסקי, התקשורת והקניין הרוחני.

New CAS2_edited-2 160 90.png

Tangibly - משנת 2024.

פלטפורמת ניהול, חיזוי והגנה על סודות מסחריים.

TG logo 2.jpg
bottom of page