top of page

תוכנה למניעת זיופים ברשת

LexisNexis Online Brand Protection

White Background

תוכנה לאיתור הפרות ברשת ושימוש לרעה במוצרים באתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ושווקים דיגיטליים ושילוב עבודה של צוות אנליסטיים ומשפטנים של לקסיס לביצוע בדיקה, מיון והסרת הפרסומים בפלטפורמות השונות

bottom of page