Mon, May 23

|

Online Webinar

Gain Unique Insights Into Your Competitive Landscape

אנו שמחים להזמין אתכם למפגש בזום בו יציג גיל פרלברג מקרה בוחן המציג כיצד הכנת תוכנית עסקית יעילה עבור חברה בעזרת ניתוח תיקי פטנטים בתחום מאפשרת לקבל החלטות עסקיות מושכלות ולראות ב"מבט על" את הסביבה העסקית, המתחרים, התחזיות, האיומים, המגמות הטכנולוגיות, שיתופי הפעולה והערכות תקציבית נכונה להשקעה.

Gain Unique Insights Into Your Competitive Landscape

מועד ומיקום

May 23, 12:00 PM

Online Webinar

שתפו את האירוע