top of page
CAS

CAS Analytic Methods

 מאגר מידע 

עיגול סגול חתוך 1.png

כלי ייחודי לחיפוש והשוואת שיטות מדעיות:
1. הפרוטוקול המלא, החומרים הציוד ונתוני Validation
2. המידע נאסף מכל חלקי המאמר, כולל Supplementary section
3. אפשרות השוואה בין שיטות
4. מאות אלפי שיטות אנליטיות
5. מיליוני פרוטוקולים מפורטים לסינתזות

שימושי בתחומים הבאים:
אקדמיה, משרדי ממשלה, תעשיה וחברות
New CAS2_edited 160 90.png
New CAS2_edited-2 160 90.png
bottom of page