top of page
Lexis Nexis

DaaS

 מאגר מידע 

עיגול סגול חתוך 1.png

LexisNexis כספק המידע הגדול בעולם מאפשר לרכוש מידע גולמי או מעובד לצורכי מחקר, אנליזה, וחקירות. החומרים ניתנים בתחומי המשפט, העסקים, הפטנטים, עיתונות מן העולם, רשימות שחורות וסנקציות, רשימות PEP רשתות חברתיות ועוד.
ניתן לרכוש את המידע כאוסף מלא או כאוסף חלקי ולשלבו בפלטפורמות שונות הקיימות היום בשוק או מותאמות לארגון לצרכיו.

שימושי בתחומים הבאים:
תעשיה וחברות,אקדמיה,עורכי פטנטים,משרדי ממשלה,חברות מדיה ותקשורת,אנליסטים וחברות חקירות
New CAS2_edited 160 90.png
New CAS2_edited-2 160 90.png
bottom of page